Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.


Ordförande
Anders Nordin

0708-288204

   

Ledamot
Bo Melin

 

      

Ledamot 
Kenneth Thorén

0708-581948

 

Ledamot
Anders Litzén

0733-502306

 

Ledamot
Tobias Granelli

0733-306080