Nyheter

Styrelsearbetet efter årsmötet

Arbetet i styrelsen har kretsat kring följande frågor sedan årsmötet;
- Relining frågan
- Hängrännor som läcker, det behövs en översyn av samtliga hängrännor.
- Förbehållet som finns hos lantmäteriet
- Ombildning till Samfällighetsförening, det är aktuellt då vi alltid hamnar i samma dilemma kring ansvarsavgränsningar av underhållet av det som är gemensamt t.ex, hängrännor, tak, dricksvattenledningar, avloppsledningar, gångbanor, parkeringsplatser etc.
 
Arbetet med stadgeändringarna har vi pausat för tillfället då det har nedprioriterats då ovan punkter för tillfället är viktigare.
 
God Jul och Gott Nytt ÅR önskar Tobias, Anders, Kenneth, Niklas och Bosse

Information från polisen

Perioden 7 november till 2 december har det skett fem fullbordade inbrott i villa/radhus och tre försök till inbrott i villa/radhus. Utöver dessa har det även skett en stöld ur fritidshus i Onsala.

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Ekstedts väg

Kungsbacka

2021-11-12

Fullbordat inbrott

Ja

Sidensvansvägen

Kungsbacka

2021-11-18

Fullbordat inbrott

Ja

Briggvägen

Onsala

2021-11-23

Fullbordat inbrott

Nej

Onsala Kulleväg

Onsala

2021-11-18

Stöld fritidshus

Nej

Hagenvägen

Kullavik

2021-11-25

Fullbordat inbrott

Nej

Metallvägen

Onsala

2021-11-27

Fullbordat inbrott

Nej

Iduns väg

Kungsbacka

2021-11-25

Försök till inbrott

Ja

Iduns väg

Kungsbacka

2021-11-25

Försök till inbrott

Ja

Kungsfågelvägen

Kungsbacka

2021-11-18

Försök till inbrott

Nej

 

Tillvägagångsättet har varit att bryta upp, eller försökt bryta upp altandörr eller källarfönster. Smycken är tillgripet vid några tillfällen, samt elcyklar som förvarades i ett intilliggande förråd till bostaden. I vissa fall har inte brytmärken eller andra spår varit synliga.

 

Att tänka på nu när det kommit snö är att skotta hos grannen som kanske är bortrest, ligger på sjukhus eller av andra skäl kanske inte vistas ute på sin tomt. Borsta av bilen som står på garageuppfarten och ta bort snö från brevlåda och sopkärl är också bra saker att göra, för att skapa osäkerhet hos tjuven om någon är hemma eller inte. Utebelysning på träd och buskar samt på räcken är inte bara trevligt att se, utan lyser även upp denna mörka period och skapar mindre anonyma ställen att begå sina inbrott på.

 

Information från polisen

Perioden 18 oktober till 7 november har det skett 2 fullbordade inbrott i lägenhet och ett försök till inbrott i villa/radhus.

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Östanvindsgatan

Kungsbacka

2021-10-29

Fullbordat inbrott

Ja

Östanvindsgatan

Kungsbacka

2021-10-29

Fullbordat inbrott

Ja

Blåklintsvägen

Kungsbacka

2021-11-03

Försök till inbrott

Ja

 

 Ditt tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott. Har du möjlighet så ring gärna 114 14 men kan också använda webbformuläret på polisens hemsida:https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Behövs fler vuxna ute, nattvandra gärna!

I skolavslutningstider är det mycket ungdomar ute som vill fira in sommarlovet. På grund av rådande tider har kommunen tvingats ställa in det traditionella skolavslutningsfirandet Schools out som annars lockat flera hundra ungdomar. Eftersom det nu inte blir något organiserat firande, behöver vi därför hjälpas åt för att ge våra ungdomar en trygg skolavslutningskväll ändå. Gå gärna ut och ta en extra runda i ditt närområde. Om du har en skola i närheten, ta gärna en extra kik där. Vi ser gärna att fler vuxna är ute och rör sig där ungdomarna befinner sig. Du behöver inte vara förälder för att nattvandra, alla över 25 är välkomna! Det går också bra att ta bilen eller cykeln en sväng. Läs mer om nattvandring och hitta din nattvandringsgrupp i ditt område här: www.kungsbacka.se/nattvandra

Kungsbacka-polisens Facebook

Följ gärna Kungsbackapolisens Facebook för ytterligare information och brottförebyggande tips. https://www.facebook.com/Polisen-Kungsbacka-1064354310244003/

 

 

 

 

Från Grannsamverkan, Kungsbacka kommun Polis

Kungsbacka har drabbas av inbrott i bostäder. Det är främst veckosluten och dagtid som inbrotten sker. I nedan tabell visar där det skett inbrott eller försök under perioden 4 oktober till 24 oktober. Guldgubbegatan, Ivarsgårdsgatan och Linvägen har redan skickats ut i ett extra info under vecka 41. Tar ändå med adresserna här, då de inträffat under angiven period.

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Guldgubbegatan

Kungsbacka

2021-10-08

Kl.10:15-11:15

Fullbordat inbrott i lägenhet

Ivarsgårdsgatan

Kungsbacka

2021-10-08

Kl.11:00-12:00

Fullbordat inbrott i lägenhet

Linvägen

Fjärås

2021-10-08 till

2021-10-10

Fullbordat inbrott i villa/radhus

Linimentvägen

Kungsbacka

2021-10-01 till

2021-10-15

Försök till inbrott i lägenhet

Östanvindsgatan

Kungsbacka

2021-10-16

Kl.11:39

Fullbordat inbrott i lägenhet

Gästgivarevägen

Åsa

2021-10-15 till

2021-10-17

Fullbordat inbrott i villa/radhus

Se upp för inbrott mitt på dagen!

Det verkar som det fortsätter att ske inbrott i övriga länet efter att Kungsbacka blivit drabbade och det råder stor oreda i bostäderna efter att inbrotten skett. Tidsintervallen är mellan 10:00-14:00, främst på fredagar, lördagar eller söndagar och genom att bryta upp altandörr eller ytterdörr. Det är företrädelsevis boende äldre än 65 år och som varit ute någon timme eller två för att handla eller uträtta andra ärenden som blivit utsatta.

Det är väldigt uppskattat om ni ringer till polisen i fall ni ser eller hör något ni inte stämmer. Är det pågående brott är det såklart 112 som gäller, annars 114 14. Bättre att ringa en gång för mycket, det kan vara den lilla pusselbit som saknas för att binda en person till platsen!

Följ gärna Kungsbackapolisens Facebook för ytterligare information och brottförebyggande tips. https://www.facebook.com/Polisen-Kungsbacka-1064354310244003/

 

Hej!

 

Tyvärr har Kungsbacka drabbats av fler inbrott i bostäder och då främst lägenheter i centrala Kungsbacka!

 

Brotten sker främst dagtid, ungefär mellan kl.10:00-15:00 företrädelsevis fredag-söndagar. Oftast under tiden som målsägande är ute och handlar eller gör andra lokala ärenden. Adresser som varit aktuella är Bäckmans gård, Syréngatan, Rosengatan och Munins väg. Det råder ofta stor oreda och brytmärken på ytterdörr eller altandörr. Gods som blivit tillgripet är främst sådant som är lätt att böra med sig; guld, smycken och kontanter. Det går inte att utesluta att det är flera gärningspersoner och att de samverkar genom att kommunicera, när de ser målsägande lämna sin bostad eller kontrollera målsägandens bil, och på så sätt få reda på adressen.

 

Genom att gemensamt hjälpas åt att hålla koll i trappuppgångar, inte släppa in personer som inte känns igen, eller fråga vem dom skall besöka. Hålla extra uppsikt på parkeringsplatsen, eller gångbanor runt om kring i området är även det bra att göra. Bättre att ringa polisen en gång för mycket, och det är ni som känner området bäst och vet när något inte stämmer. Det går alldeles utmärkt att ringa 112 om man misstänker att det kan vara fråga om rekonstruktion eller påbörjan till inbrott!

 

Passar även på att upprepa det många vet, men glömmer av; Lämna ej värdesaker framme på köksbordet eller synligt utifrån, lås in kontanter om det är möjligt och förvara inte koder ihop med värdehandlingar. Nycklar som kanske förvaras till grannar för blomvakt eller likande, kanske inte heller måste vara uppmärkta med namn eller ”grannen”.

 

Slutligen vill jag informera om att vi försöker få ut volontärerna i Kungsbacka för att öka närvaron i dessa områden. Vi kommer naturligtvis i mån av tid förlägga vår patrullering i dessa områden också. De bostadsinbrott som skett har haft polispatrull på plats samt teknisk undersökning är utförda på samtliga adresser. 

 

Under perioden 13 september till 19 september har följande inbrott eller försök till inbrott skett:

 

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Lavendelvägen

Kungsbacka

2021-09-12 kväll/natt

Försök till inbrott i villa/radhus

Ja

Sandlyckans väg

Kullavik

2021-09-14 kväll/natt

Försök till inbrott i villa/radhus

Nej

Syréngatan

Kungsbacka

2021-09-18 dagtid

Inbrott i lägenhet

Nej

Bäckmans gård

Kungsbacka

2021-09-18 dagtid

Inbrott i lägenhet

Ja

Munins väg

Kungsbacka

2021-09-18 dagtid

Inbrott i villa/radhus

Ja

Norra Torpavägen

Fjärås

2021-09-19 kväll/natt

Inbrott i villa/radhus

Nej men andra delar av vägen

Omvägen

Onsala

2021-09-19 kväll/natt

Försök till inbrott i villa/radhus

Ja

Jenny Sjöström

Kommunpolis

Polisregion Väst

Lokalpolisområde Kungsbacka

 

Telefon: 010-5660439
Mobil: 0702-308901

Postadress:

Väst/ Lpo Kungsbacka

405 90 Göteborg

Telefon till polisen: 114 14