Nyheter

Hej allihopa,

 Under perioden 16 november till 29 november har det inte skett några inbrott!

 

 Var fortsatt uppmärksamma!

 

Det har inte skett några inbrott i bostad de sista två veckorna men tyvärr en hel del utomhus. Vi har haft inbrott i bilar, förråd och uthus så fortsätt vara uppmärksamma! Var speciellt uppmärksam i era områden på saker som någon placerat utanför er fastighet för att reka om ni har flyttat på föremålet. Vi vill också passa på att påminna om att stöldmärka era saker som till exempel cyklar och verktyg. Detta gör det lättare för polisen att härleda när till exempel ett fordon stoppas med stöldgods. Här kan du läs mer om stöldmärkning: https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/ssf-dna-markning/sa-funkar-dna-markning/

 Tipsa gärna polisen om ni skulle se någon misstänksamt, ring 112 vid pågående brott.

 

 Skydda din bil!

 

Parkera bilen på ett upplyst ställe eller i garage. Använd en godkänd rattkrycka och se till att den täcker krockkudden. Även bilar med keyless-system bör kompletteras med en godkänd rattkrycka, så att tjuven inte kan köra bilen vid elektronisk nyckelkopiering. Förvara dina bilnycklar på ett säkert ställe, gärna i en plåtlåda, detta för att nyckelns signal inte ska gå att scanna. Slutligen, DNA-märk dina bildelar. Dekaler medföljer när man köper MärkDNA. Låt det synas att bilen är märkt.

 Läs mer om hur du skyddar dig mot stöld: https://polisen.se/.../skydda.../stold-och-inbrott/bilstold/

 

Länk till artikel på Polisen.se: https://polisen.se/.../2020/november/varning-for-bilinbrot

 Den här typen av stölder går fort att utföra och brotten är svåra att lösa då det sällan finns spår att säkra. Därför är det av stor vikt att du kontaktar polisen om sett något som kan kopplas samman med stölderna. Det kan du göra via telefon, 114 14 eller via vårt kontaktformulär på Polisen.se https://polisen.se/kontakt/mejla-region-vast/ Ser du ett pågående brott ska du alltid ringa oss på 112.

 

 Ökat antal brott

 

Vi är för närvarande upp 6400 anmälda brott vilket är fler än förra året vid denna tiden. Den största andelen är tillgreppsbrott och sedan kommer trafikbrott där Rattfylleri, Sjöfylleri, Vårdslöshet, smitning från trafikolycka (parkeringsskada) finns.

 

Mvh Styrelsen

Hej allihopa,

 

Under perioden 2 november till 15 november har det skett 1 fullbordat inbrott.

 

 

Sönnerbergsvägen, Onsala (2020-11-07) Fullbordat inbrott. Adressen finns inte med i Grannsamverkan.

 

Om du skulle bli utsatt för inbrott

Tänk på att det är viktigt att man inte själv förstör värdefull bevisning genom att trampa runt för mycket i sin bostad.

 

Stoppa tjuven!

Film från stöldskyddsföreningen som visar vad tjuven tittar efter vid inbrott https://youtu.be/J4r9DHlcxYo

 

Nytt från polisen

Just nu ser vi en ökning av bilbrott och stöld av bland annat katalysatorer i vårt län. Priset på en av metallerna har stigit kraftigt vilket innebär att kriminella nu ser en inkomst här.

 

Statistik Grannsamverkan i Kungsbacka

Nedan har vi sammanställt inbrotten i Kungsbacka. Statistiken är från januari till oktober 2020. De spalterna till vänster visar försök till inbrott. De spalterna till höger visar fullbordade inbrott. De blåa spalterna är det totala antalet. De orangea staplarna är de inbrott vars hushåll är med i Grannsamverkan. De gråa staplarna är de inbrott vars hushåll som inte är med i Grannsamverkan.

 Syfte och Koncept

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

 

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

 

Ovan info är från https://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/

I samband med årsmötet var det några deltagare som frågade om svårstängda kranar.

Det förslag som kom är följande:

En gång kvartal stänger man kranarna.

Det kan vara till diskmaskinen, tvättmaskinen och kranarna (2 st.) vid vattenmätaren.

När huvudkranen är avstängd öppnar man en vattenkran och ser om det rinner något vatten eller ej.

Stänger man inte kranarna är det lätt att något fastnar som kan ge problem om man måste stänga av vattnet av någon anledning.

 

 

 

 

Välkommen till Årsmöte!

 

 

 

Dag: Tisdag 20 oktober 2020 

 

 

 

Tid: 18.00 – 20.30 

 

 

 

Plats: Hotell Halland, konferenslokal 18.00 – 20.30 

 

 

·      Kort information om relining, parkeringsfrågan och hemsidan

 

·      Årsmöte enligt bifogad dagordning   

 

 

Föreningen bjuder på enklare förtäring

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

     Årsmöte 20 oktober 2020

 

Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande (Styrelsens ordförande Anders Nordin)
 2. Förteckning över närvarande
 3. Val av ordförande, sekreterare för årsmötet
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet
 5. Har kallelsen till årsmötet behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning?
 7. Anmälan övriga frågor.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Förvaltningsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 14. Budget för verksamhetsåret 2020
 15. Styrelsens arvode.
 16. Val av styrelseledamöter
  1. Styrelsemedlemmar för 2 år, ledamöter i tur att avgå Anders Nordin och Bo Melin

 

                                               i.     valberedningens förslag Anders Nordin, ordförande – omval

 

                                             ii.     valberednings förslag Niklas Söderström, - nyval

 

  1. Val av suppleanter

 

                                               i.     valberedningens förslag Bo Melin, suppleant, omval

 

 1. Val av valberedning,
  1. Ingrid Andersson - omval
  2. Madelene Butzkuven - omval
 2. Val av revisor
 3. Av styrelsen hänskjutna frågor till årsmötet
 4. Inkomna motioner
 5. Övriga frågor.
 6. Avslutning

 

Välkomna! önskar styrelsen alla medlemmar