Nyheter

Lista på 42 fastighetsägare är inlämnad till  Proline 
(Guldgubbegatan 2K-2T är inräknade, de lämnar in separat lista inom kort) 
 
 
Se karta över vilka fastighetsägare som är med (hoppas att vi inte har missat någon)
 
Om någon vill hoppa på nu i efterhand -  kontakta Fredrik på Proline: 
0708-36 35 46
fredrik.persson@proline-group.se
 
 
 
 

Kontaktperson per länga var ett förslag för att samla grannar. Det går naturligtvis även bra att anmäla sig individuellt till Magnus Bengtsson.

Relining information
På föreningens årsmöte redogjorde Magnus Bengtsson för de olika alternativ till relining som vi
kommit i kontakt med samt att han redogjorde för de offerter han och styrelsen tagit in.
Den senaste offerten vi tog in finns på Föreningens hemsida, tillsammans med de andra offerterna
och Magnus presentation. www.kungsbackahem.se

På årsmötet förklarade styrelsen att de inte kan samordna frågan längre utan nu är det upp till
fastighetsägarna att gå vidare med relining eller andra åtgärder.

Vi är nu ett antal fastighetsägare på Lundegrens gata 3 som bestämt oss för att anlita PROLINE som
lämnat ett indikationspris på ca 30 000 kr per fastighet baserat på att båda grannarna är med och
priset avser både över- och undervåning. Enligt den beräkningsmodell vi tidigare nyttjat vi t.ex.
filmning d.v.s. en fördelning mellan 3 fastigheter A25%, B50% och C25% av kostnaderna för
fastigheterna då alla i slutändan hänger ihop och betalar lika mycket.

Prata ihop er i längorna om ni är intresserade, utse en kontaktperson som kan hålla ihop respektive
länga och prata med era grannar.

Vi kommer att kontakta PROLINE den 7 juni och godkänna deras offert.

De av er som vill vara med och anmäla er och låta PROLINE utföra arbetet kan kontakta Magnus
Bengtsson via mail senast den 6 juni: , 0705 747335, ange namn, adress,
mobil och mail.

Magnus anmäler vårt intresse men tar sedan inget ansvar för att hålla ihop det fortsatta arbetet utan
avtal tecknas av PROLINE med respektive fastighetsägare.

Hälsningar Magnus och Anders