Nyheter

Anders Litzén har annonserat att han slutar i styrelsen vid årsmötet nästa år. 

Vi undrar därför redan nu om det finns någon som är intresserad att vara med och engagera sig i styrelsen för föreningen.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av liknande uppdrag utan det räcker att du vill vara med och bidra till våra gemensamma frågor och boendemiljö.

Vi är 5 stycken i styrelsen och det som behöver göras arbetsfördelas jämnt mellan oss, för att det inte ska bli betungande för någon.

Om du är intresserad, hör av dig till någon i styrelsen, kontaktuppgifterna finns här på hemsidan.

Med vänlig hälsning,

Tobias, Niklas, Bosse, Kenneth och Anders

 

Info från Polisen genom Grannsamverkan

Här kommer brottsinformation mellan perioden 2022-10-10 till 2022-10-30. Det har skett 5 anmälda brott.

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Kaprifolvägen

Kungsbacka

11-12/10

 

Fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet

 

 

Ja

Gullregnsvägen

Kungsbacka

14/10 Borta en timme

 

Fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet Uppbruten dörr, okänt om det är ytterdörren, men det är stor oreda i lägenheten

 

Ja

Guldgubbegatan

Kungsbacka

25/10

 

Stöld genom inbrott in källare/vind

Ja

Valands promenad

Kungsbacka

25-27/10

 

Stöld genom inbrott i källare/vind Brytmärken på metalldörren in till förråden samt hänglås borta, finns brytmärke på låsbygeln.

 

Ja

Stenviksvägen

Åsa

28/10 under dagtid

 

Stöld genom inbrott i villa. Uppbrutet köksfönster

JA

Övrigt

Det går som tidigare nämnt mot mörkare tider, både årstidsmässigt men även gällande elsparande och nedsläckning. Kommunen har valt ut vissa delar i kommunen som kommer släckas ner, men försöker att välja platser som påverkar trygghet och säkerhet så lite som möjligt. Ta gärna en diskussion i era områden hur ni kan hjälpa varandra med belysning, så inte hela områden blir nersläckta oavsett om ni har kommunal gatubelysning eller inte.

Inbrott i företagsfordon där verktyg stjäls fortsätter tyvärr! Det har även förekommit stöld av inredning från BMW-bilar i Kungsbacka.

Glöm inte att tipsa polisen på polisen.se eller via 114 14. Vi behöver alla ögon och öron vi kan för att kunna verka mot brott, helst innan det sker!

Vi ser gärna att fler vuxna är ute och rör sig där ungdomarna befinner sig. Du behöver inte vara förälder för att nattvandra, alla över 25 är välkomna! Det går också bra att ta bilen eller cykeln en sväng. Läs mer om nattvandring och hitta din nattvandringsgrupp i ditt område här:

Nattvandra | Kungsbacka kommun

Information från polisen  

Perioden 5/9 till 25/9 bjuder på 0 anmälningar i Kungsbacka!

Ute i länet har det tyvärr skett bostadsinbrott, både i villor och i lägenheter, flertal där fönsterkassetten har plockats ur och målsägande har varit bortresta. Det som toppar just nu, inte bara i Kungsbacka utan även i grannkommunerna är verktygsstölder genom inbrott i företagsbilar. Kanske inte är direkt kopplat till Grannsverkan, men troligen finns det en hel del hantverkare som är anslutna och parkerar sina fordon vid sina bostäder, så därför tar vi med det här ändå.

Från polisens sida vill vi uppmana till att verkligen ta den tid det tar att göra en anmälan och så nära inpå upptäckt som möjligt om ni blir drabbade. Märk även gärna verktygen så gott det går, så blir det lättare för oss att härleda gods som vi påträffar till ett brott. Dessutom slipper vi lämna tillbaka gods till någon som inte är rättmätiga ägaren, om de gör anspråk på det vid beslag. Detta ske när det inte går att knyta gods till ett brott. 

Märkning kan ske genom märkpenna som går att låna från polisen, eller genom märknings-DNA. Det går även bra att göra någon märkning som bara ni känner till, bara det blir sökbart och anges vid anmälningstillfället. 

Det har förekommit stölder från garage och uppfarter runt om i Kungsbacka, men i främst Valldaområdet. Det som tillgripits har högt godsvärde, så som elsparkar, elmopeder och liknade saker. Det är inte uteslutet att det förekommit viss rekning innan dessa stölder skett, därför vill vi uppmana till att vara observanta på fordon och personer som inte verkar höra hemma i era områden. Även vara försiktiga med koder och annan hantering av låsanordningar. Se gärna över belysningar och sätt timer eller ha rörelsedetektor på, det börjar ju tyvärr bli mörkt ute nu, både på kvällar och på morgonen.

Vi ser gärna att fler vuxna är ute och rör sig där ungdomarna befinner sig. Du behöver inte vara förälder för att nattvandra, alla över 25 är välkomna! Det går också bra att ta bilen eller cykeln en sväng. Läs mer om nattvandring och hitta din nattvandringsgrupp i ditt område här: www.kungsbacka.se/nattvandra


Följ gärna Kungsbackapolisens Facebook för ytterligare information och brottförebyggande tips.

https://www.facebook.com/Polisen-Kungsbacka-1064354310244003/

Kort information från Styrelsen

- Om ni har uppmärksammat att dagvattenbrunnarna i området har ett vitt streck bredvid sig, det innebär att brunnen har slamsugits. 6 av brunnslocken var i såpass dåligt skick att de kommer att bytas ut mot nya. 

- Linjerna på parkeringsplatserna kommer att målas om men det drar ut på tiden då vi inte fått in alla anbud ännu.

I övrigt håller vi på med de punkter som informerades om från förra mötet.

 

MVh,

Tobias, Anders, Niklas, Kenneth och Bosse

Information från polisen

 

Perioden 15/8 till 4/9.

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Pionvägen

Kungsbacka

17/8 vid kl.21:30

Försök till stöld genom inbrott i villa/radhus

Brytmärke ytterdörr

JA

Skogsallén

Kungsbacka

22/8

Fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet

Oklart tillvägagångssätt

 

JA

Vallgatan

Kungsbacka

23/8-24/8

Fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet

Brytmärke ytterdörr och stor oreda i lägenheten

NEJ

Parkgatan

Kungsbacka

27/8 mellan kl.12:00-16:30

Fullbordad stöld genom inbrott i lägenhet. Brytmärke ytterdörr

 

 

JA

Emil Strandbergs väg

Kullavik

26/8 mellan kl.17-18

Fullbordad stöld genom inbrott i vill/radhus

 

Nej

 

Nu går det mot höst och mörkare tider och tyvärr brukar det även innebära en risk för inbrott eller andra stölder så som arbetsmaskiner, stölder från fordon eller cyklar. Det finns indikatorer på att internationella brottsnätverk har kommit till Sverige och deras syfte brukar vara att begå olika typer av stöldbrott, både från privatpersoner men även från arbetsplatser eller andra offentliga miljöer. Vill höja en varningens flagga samt uppmana till att tipsa polisen om man gör observationer av något slag. Bäst är att skriva på tipsapolisen.se eller ringa 114 14.