Nyheter

Brottsinfo v46

Information från polisen

Perioden 7 november till 2 december har det skett fem fullbordade inbrott i villa/radhus och tre försök till inbrott i villa/radhus. Utöver dessa har det även skett en stöld ur fritidshus i Onsala.

 

Adress

Postort

Datum

Brottstyp

Grannsamverkan

Ekstedts väg

Kungsbacka

2021-11-12

Fullbordat inbrott

Ja

Sidensvansvägen

Kungsbacka

2021-11-18

Fullbordat inbrott

Ja

Briggvägen

Onsala

2021-11-23

Fullbordat inbrott

Nej

Onsala Kulleväg

Onsala

2021-11-18

Stöld fritidshus

Nej

Hagenvägen

Kullavik

2021-11-25

Fullbordat inbrott

Nej

Metallvägen

Onsala

2021-11-27

Fullbordat inbrott

Nej

Iduns väg

Kungsbacka

2021-11-25

Försök till inbrott

Ja

Iduns väg

Kungsbacka

2021-11-25

Försök till inbrott

Ja

Kungsfågelvägen

Kungsbacka

2021-11-18

Försök till inbrott

Nej

 

Tillvägagångsättet har varit att bryta upp, eller försökt bryta upp altandörr eller källarfönster. Smycken är tillgripet vid några tillfällen, samt elcyklar som förvarades i ett intilliggande förråd till bostaden. I vissa fall har inte brytmärken eller andra spår varit synliga.

 

Att tänka på nu när det kommit snö är att skotta hos grannen som kanske är bortrest, ligger på sjukhus eller av andra skäl kanske inte vistas ute på sin tomt. Borsta av bilen som står på garageuppfarten och ta bort snö från brevlåda och sopkärl är också bra saker att göra, för att skapa osäkerhet hos tjuven om någon är hemma eller inte. Utebelysning på träd och buskar samt på räcken är inte bara trevligt att se, utan lyser även upp denna mörka period och skapar mindre anonyma ställen att begå sina inbrott på.