Nyheter

Styrelsearbetet under hösten

Styrelsearbetet efter årsmötet

Arbetet i styrelsen har kretsat kring följande frågor sedan årsmötet;
- Relining frågan
- Hängrännor som läcker, det behövs en översyn av samtliga hängrännor.
- Förbehållet som finns hos lantmäteriet
- Ombildning till Samfällighetsförening, det är aktuellt då vi alltid hamnar i samma dilemma kring ansvarsavgränsningar av underhållet av det som är gemensamt t.ex, hängrännor, tak, dricksvattenledningar, avloppsledningar, gångbanor, parkeringsplatser etc.
 
Arbetet med stadgeändringarna har vi pausat för tillfället då det har nedprioriterats då ovan punkter för tillfället är viktigare.
 
God Jul och Gott Nytt ÅR önskar Tobias, Anders, Kenneth, Niklas och Bosse